Document controller data center Engie Services Nederland NV

In deze functie was ik verantwoordelijk voor het opstellen en formuleren van de Method Of Procedure (MOP), Standard Operating Procedures (SOP) en Emergency Operating Procedures (EOP)voor een nieuw datacentrum. Hier staan beschreven hoe te werk te gaan bij bepaalde omstandigheden of soorten van onderhoud. Veiligheid voor mens en apparatuur staat hier bovenaan.

In this position I was responsible for drawing up and formulating the Method Of Procedure (MOP), Standard Operating Procedures (SOP) and Emergency Operating Procedures (EOP) for a new data center. This describes how to proceed under certain conditions or types of maintenance. Safety for people and equipment is paramount here.